Velkommen til Dansk - Ungarsk Venskabsforening
Dansk-Ungarsk Venskabsforening. Dán - Magyar Baráti Társaság CVR 32109799
Venskabsbysamarbejdet.
Dansk-Ungarsk Venskabsforening blev dannet på en stiftende generalforsamling den 7. maj 1991 med det formål af fremme venskabssamarbejdet mellem daværende Kjellerup kommune - nu Silkeborg kommune - og Tiszaalpár kommune. I 1993 blev venskabssamarbejdet udvidet til også at omfatte Kiskunfélégyháza kommune.

Dansk-Ungarsk Venskabsforening har et tæt samarbejde med Det Danske Kulturinstitut i Kecskemét og med vores søsterforening i Ungarn.

Foreningens formål er at udvikle kendskabet til og forståelsen for mennesker i Danmark og Ungarn og dermed fremme af mellemfolkelig forståelse og samkvem. Foreningen skal derfor virke for, at venskabssamarbejdet mellem Kjellerup/Silkeborg egnen og ungarsk talende samfund baseres på en bred folkelig interesse og engagement.

Foreningens virke og formål.

Kulturelle arrangementer.


Foreningen har formidlet kontakt, så folkedansere fra Danmark har kunnet give opvisning i Ungarn.

Sportsfolk fra Kjellerup kommune har ved foreningens mellemkomst deltaget i sportsarrangementer i Ungarn, ligesom sportsfolk fra de ungarske venskabsbyer har deltaget i sportsarrangementer i Kjellerup kommune.

Studiebesøg.

Foreningen har været medarrangør af demokratifondskurser i Danmark for kursister fra Ungarn i form af praktiske foranstaltninger ved indkvartering, udflugter og fælles arrangementer for deltagere og værtsfamilier.
Foreningen er involveret i gensidig udveksling af ophold for skoleelever.
Endvidere er foreningen behjælpelig med at finde praktikplads for unge ungarer, der søger et kortere studie ophold i Danmark.

Foreningens virke og formål.
Indsamling og andre aktiviteter.

Foreningen forestår indsamling af tøj, sko, handikaphjælpemidler og legetøj, med efterfølgende transport til Ungarn, efter ønske fra venskabsbyerne.

Foreningen yder praktisk støtte til kunstnere og musikere, der besøger kommunen i forbindelse med udstilling og optræden.

Foreningen har siden oprettelsen bl. a. deltaget i messe i Kjellerup Hallen, afholdt ungarsk aften med ungarsk mad og musik på Landbrugscentret, arrangeret foredragsrække om Ungarn med ungarere bosiddende i Danmark som foredragsholdere.

Oplysning om bestyrelse og kontingenter.
Medlemskab af foreningen kan ske ved henvendelse til formanden Torben Bæk Sørensen eller kasserer Jens Jørn Besser.
Kontingenttaksterne for 2012 er:

Personkontingent            Kr. 100,00
Husstandskontingent:     Kr. 200,00
Foreningskontingent:      Kr. 300,00

For medlemsskab benyt kontonummer: 7840 104041-1
Herefter modtager du medlemsbevis og velkomsthilsen fra foreningen.


Bestyrelsen i Dannsk-Ungarsk Venskabsforening ser således ud:

Formand:   Torben Bæk Sørensen          Tlf: 86 88 06 25   


Kasserer:   Jens Jørn Besser                 Tlf: 21 40 62 10  
 

Helga Sandorf Jacobsen
Britta Jordt Bang
Ellen Bæk-Sørensen
Inger Budde Dusgård
Grethe Lund Berntsen

Foreningens mail er: dansk.ungarsk.venskab@gmail.com